Universitatea De Vest "Vasile Goldis" Arad

 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a luat fiinţă în anul 1990 şi a fost acreditată în 2002 prin Legea nr. 240.

Patronul său spiritual este Vasile Goldiş – strălucită personalitate istorică, ideolog al Marii Uniri, care a avut loc la 1 Decembrie 1918.

În septembrie 2007, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a semnat Magna Charta Universitatum de la Bologna, devenind astfel parte a Zonei Europene a Învăţământului Superior şi a Conferinţei Magna Charta Observatory.

Astăzi, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este membră al Asociaţiei Universităţilor Europene, Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare şi Asociaţiei Universităţilor Dunărene.

Cu peste 16000 de studenţi, masteranzi şi candidaţi la doctorat şi 25000 de absolvenţi, Universitatea este membru fondator al Uniunii Universităţilor Particulare din România.

 
 
 
Universitatea De Vest "Vasile Goldis" Arad
Arad, Bdul. Revolutiei, nr. 94 -96
310130 Arad
Romania
P:+40 257/213 066
Website
www.uvvg.ro