Asociaţia Locală a Auto-Guvernărilor şi Dezvoltării Regionale

Sandanski
 

Asociaţia Locală a Auto-Guvernărilor şi Dezvoltării Regionale este o organizaţie non-profit de utilitate publică, cu o experienţă de peste 7 ani în domeniul consultanţei de afaceri, dezvoltare economică şi tehnologii informaţionale. Principalele obiective ale organizaţiei sunt următoarele:

  1. Realizarea de proiecte legate de îmbunătăţirea funcţionării auto-guvernărilor şi dezvoltare regională;
  2. Dezvoltarea societăţii civile şi consolidarea valorilor sale spirituale;
  3. Apărarea drepturilor omului;
  4. Protecţia mediului;
  5. Asistenţă pentru integrare socială şi realizare personală;
  6. Dezvoltarea şi consolidarea noilor tehnologii;

Pentru a realiza obiectivele menţionate, organizaţia pregăteşte publicaţii de informare asupra afacerilor şi dezvoltării resurselor umane; participă la programe naţionale şi internaţionale; acordă asistenţă organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale angajate în problematica societăţii civile; participă la programe locale, regionale şi naţionale.

 
 
 
Asociaţia Locală a Auto-Guvernărilor
şi Dezvoltării Regionale – Sandanski

50 "Kozma i Damjan" Str.
2800 Sandanski
Bulgaria
P:+359 746 31848