Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba

Biroul Ombudsman-ului pentru Oportunităţi Egale
 

Biroul Ombudsman-ului pentru Oportunităţi Egale este o instituţie de stat înfiinţată în anul 1998 pentru a supraveghea implementarea Legii Republicii Lituania asupra Oportunităţilor Egale ale Femeilor şi Bărbaţilor (1999) şi Tratamenului Egal (2005).

Ombudsman-ul pentru Oportunităţi Egale investighează reclamaţiile legate de discriminare şi hărţuire sexuală, raportează cu privire la implementarea acestei legi şi face recomandări guvernului naţional şi instituţiilor administraţiei asupra revizuirii legislaţiei şi priorităţilor în politica de implementare a drepturilor omului.

Biroul este foarte activ în sectorul public şi privat din Lituania şi din străinătate, asigurând a dezvoltare echilibrată şi durabilă a societăţii sub aspectul sexelor şi participă la proiecte naţionale şi internaţionale. Biroul a fost iniţiatorul programelor de perfecţionare obligatorii pentru oficialii guvernamentali asupra problemelor egalităţii de gen. Biroul este în legătură apropiată cu Institutul European al Ombudsman-ului.

 
 
 
Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba
Seimyniskiu G. 1a
LT-09312 Vilnus
Lithuania
P:+370 5 261 2787
Website
www.lygybe.lt