KMOP - Centru de Protecţia Familiei şi Copilului

KMOP este o organizaţie ne-guvernamentală importantă din Grecia, cu o puternică experienţă în incluziune socială, egalitate de gen, emigranţi, angajare a forţei de muncă, învăţământ vocaţional şi cetăţenie, acordând o atenţie deosebită grupurilor sociale vulnerabile, cum sunt femeile, imigranţii, familiile monoparentale, vârstnicii şi persoanele cu dizabilităţi mentale, dar şi tinerii şi şomerii de lungă durată.
De la înfiinţare, KNOP a derulat şi implementat cu succes numeroase proiecte europene la nivel naţional. KNOP furnizează sprijin şi cursuri de formare profesională care promovează incluziunea socială şi pe piaţa muncii pentru grupurile dezavantajate.
Una din zonele speciale de expertiză ale KMOP o constituie învăţământul profesional, la fel ca şi sănătatea mentală.
KMOP are aproape 80 de angajaţi, din care majoritatea au studii aprofundate şi mulţi ani de experienţă practică. În plus, din anul 2004, KNOP gestionează un Centru de Zi în centrul Atenei pentru persoanele cu probleme mentale uşoare şi moderate şi 3 Case pentru persoanele cu boli mentale severe.

KMOP
75 Skoufa Str.
10680 Athens
Greece
P: +30 210 3639758
Website
www.kmop.gr