Inova Consultancy Ltd

Inova Consultancy este o mică firmă deţinută de o doamnă, specializată în furnizarea de servicii de consultanţă şi activitatea în proiecte în domeniul egalităţii de gen şi antreprenoriat. Inova are specialişti cu experienţă în desfăşurarea workshop-urilor, cursurilor de pregătire şi programelor de mentorat destinate femeilor care încep sau derulează o afacere proprie.

Inova a desfăşurat workshop-uri de dezvoltare personală şi comunicare şi a elaborat o metodologie de perfecţionare inovatoare a Cercurilor de Mentorat pentru femeile antreprenor din Marea Britanie, combinând învăţarea reciprocă cu mentoratul şi coaching-ul.

Inova are reţele bine dezvoltate de persoane şi organizaţii în toată Europa, activ implicate pentru a spori numărul de femei la cursurile la care acestea sunt slab reprezentate şi are o vastă experienţă în proiecte transnaţionale, inclusiv diseminarea, abordarea integrată şi cerinţele de evaluare.

Inova Consultancy Ltd
Suite 5, Leecroft House
58 - 64 Campo Lane
S1 2EG
Sheffield
United Kingdom
P:+44 114 27 99 091
Websites
www.inovaconsult.com www.inovacircles.org.uk