Danmar Computers

Danmar Computers este o organizaţie care oferă învăţământ vocaţional în domeniul IT, precum şi dezvoltarea şi furnizarea de servicii de e-learning, începând din anul 2000.
Societatea se ocupă de: cursuri, programe de dezvoltare şi suport de cursuri, consiliere, design de pagini web şi sisteme de e-learning.

Danmar are experienţă îndelungată în realizarea programelor Uniunii Europene. Toate acţiunile se bazează pe sistemul de cooperare cu instituţii de consiliere şi furnizare de cursuri din ţară şi străinătate, universităţi, şcoli, dar şi firme din sectorul privat.

Firma furnizează cursuri şi sprijin pentru persoanele aflate în situaţie de risc, inclusiv pentru şomeri şi femei.

Echipa tehnică a Danmar Computers are o experienţă amplă în elaborarea aplicaţiilor web moderne pentru uz didactic, inclusiv web 2.0 şi tehnologii multimedia.

Misiunea firmei este de promovare a învăţământului pe toată durata vieţii şi asigurarea de oportunităţi egale de acces la educaţie pentru toată lumea, utilizând tehnologie modernă şi metodologii didactice inovatoare.

Danmar Computers Małgorzata Mikłosz
Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Poland
P: +48 17 8536672
Website
danmar-computers.com.pl