BICC-Sandaski

Asociaţia de Informaţii în Afaceri şi Centrul de Consultanţă-Sandaski

BICC-Sandaski este o organizaţie ne-guvernamentală cu peste 15 ani de experienţă în domeniul dezvoltării economice locale, sprijinind IMM-urile şi promovând investiţiile în regiune. De la înfiinţare, organizaţia a implementat diferite proiecte al căror obiectiv a fost să sprijine dezvoltarea economică, culturală şi educaţională din partea de sud-vest a Bulgariei.

Organizaţia lucrează pentru a spori competitivitatea şi competenţa firmelor locale, informându-le asupra tematicilor economice şi sociale curente prin seminarii, cursuri de pregătire, workshop-uri, mese rotunde, forumuri de discuţii, dar şi prin publicarea unui buletin informativ electronic şi tipărit pe suport de hârtie, lunar, dar şi alte publicaţii periodice.

Organizaţia dezvoltă şi întreţine un portal de internet axat pe afaceri şi investiţii, care cuprinde diferite informaţii de afaceri şi ştiri din regiunea de sud-vest a Bulgariei. BICC – Sandaski depune eforturi pentru atragerea investiţiilor străine.

BICC-Sandanski
5 Skopie Str.
2800 Sandanski
Bulgaria
P:+359 746 32403
Website
www.bicc-sandanski.org