image

Despre BADGE

Business Advice and Guidance training for women Entrepreneurs

Consultanţă de afaceri şi cursuri de îndrumare pentru femeile care doresc să înceapă o afacere.
Chiar şi înainte de criza cu care se confruntă Europa, era dificilă găsirea unui mediu antreprenorial inovativ pentru femeile care proveneau din medii dezavantajate.

Acum, când criza financiară este în plină desfăşurare pe aproape tot continentul, oportunităţile pentru sprijin şi cursuri de pregătire care să îmbunătăţească perspectivele sunt încă şi mai puţine.

BADGE îşi propune să transfere şi adapteze un program inovativ de sprijin – Diversitate în Workshop-urile de Afaceri – elaborat în Marea Britanie şi care dă posibilitatea femeilor dublu dezavantajate care doresc să înceapă o afacere să dobândească abilităţi de comunicare şi competenţe în a-şi înfiinţa propria lor afacere.