Universitatea De Vest "Vasile Goldis" Arad

 

“Vasile Goldis” Western University of Arad został założony w 1990 roku i uzyskał akredytację w 2002 roku poprzez ustawę nr 240. Jego duchowym patronem jest znana postać historyczna Vasile Goldis, ideolog Wielkiej Unii, ustanowionej 1 grudnia 1918 roku.

We wrześniu 2007, “Vasile Goldis” Western University of Arad podpisał Magna Carta Universitatum w Bolonii, tym samym stając się częścią sieci European Higher Education Area – EHEA oraz Konferencji Obserwatorów Magna Carta.

Dzisiaj “Vasile Goldis” Western University of Arad jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów – E.U.A., Europejskiej Federacji Szkół Wyższych – F.E.D.E. oraz Danubian University Association.

Mając ponad 16 000 studentów (licencjat, magister, kandydaci na doktora) oraz 25 000 absolwentów, Uniwersytet jest członkiem-założycielem Związku Prywatnych Uniwersytetów w Rumunii.

 
 
 
Universitatea De Vest "Vasile Goldis" Arad
Arad, Bdul. Revolutiei, nr. 94 -96
310130 Arad
Romania
T:+40 257/213 066
WWW
www.uvvg.ro