Сдружение Местно Самоуправление
и Регионално Развитие – Сандански

Association Local Self-Government and Regional Development – Sandanski
 

Association Local Self Government and Regional Development to organizacja non-profit pożytku publicznego z ponad 7-letnim doświadczeniem w zakresie consulting biznesowego, rozwoju ekonomicznego oraz technologii informacyjnych. Główne cele organizacji są następujące:

  1. Realizacja projektów związanych z poprawą działania samorządu i rozwojem regionalnym;
  2. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i umocnienie wartości duchowych;
  3. Ochrona praw człowieka;
  4. Ochrona środowiska;
  5. Wsparcie integracji społecznej i rozwoju osobistego;
  6. Tworzenie i umacnianie nowych technologii.

Mając na celu realizację wyżej wymienionych działań, organizacja przygotowuje publikacje informacyjne na temat rozwoju biznesu i rozwoju zasobów ludzkich; uczestniczy w programach krajowych i międzynarodowych; wspiera organizacje rządowe i pozarządowe, angażuje się w problemy społeczne, uczestniczy w programach lokalnych, regionalnych i krajowych.

 
 
 
Сдружение Местно Самоуправление
и Регионално Развитие – Сандански

50 "Kozma i Damjan" Str.
2800 Sandanski
Bulgaria
T:+359 746 31848