Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba

The Office of Equal Opportunities Ombudsperson
 

The Office of Equal Opportunities Ombudsperson to instytucja państwowa ustanowiona w 1998 roku w celu nadzoru wdrażania prawa równości kobiet i mężczyzn na Litwie (1999) i równego traktowania (2005).

Rzecznik Równych Szans sprawdza skargi związane z dyskryminacją i wykorzystywaniem seksualnym, raporty na temat wdrażania prawa oraz zatwierdza rekomendacje do rządu w zakresie rewizji aktów prawnych i priorytetów polityki w zakresie wdrażania równych praw.

Urząd jest bardzo aktywny w sektorze publicznym i pozarządowym na Litwie i za granicą zapewniając równość płci, zrównoważony rozwój społeczeństwa i uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych. Urząd był inicjatorem programu szkoleniowego dla urzędników w obszarze równości płci. Urząd utrzymuje bliskie kontakty z Europejskim Instytutem Rzeczników Praw Obywatelskich.

 
 
 
Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba
Seimyniskiu G. 1a
LT-09312 Vilnus
Lithuania
T:+370 5 261 2787
WWW
www.lygybe.lt