Danmar Computers

Danmar Computers to organizacja oferująca szkolenia zawodowe w obszarze IT i dostarczająca usługi e-learning od 200 roku.

Obszar działania firmy: szkolenia, tworzenie programów i materiałów szkoleniowych, doradztwo, tworzenie stron internetowych i systemów e-learning.
Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z programów europejskich. Wszystkie działania bazują na systemie współpracy z instytucjami doradczymi, uniwersytetami, szkołami i firmami prywatnymi z kraju i zza granicy

Danmar realizuje szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osób bezrobotnych i kobiet.

Zespół Danmar Computers posiada duże doświadczenie w rozwijaniu nowoczesnych aplikacji bazujących na sieci do użytku w obszarze edukacji, włączając w to integrację z web 2.0 i technologiami multimedialnymi

Misją firmy jest promocja uczenia się przez całe życie oraz zapewnianie równych szans w dostępie do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnych metodologii szkoleniowych.

Danmar Computers Małgorzata Mikłosz
Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska
T:+48 17 8536672
WWW
danmar-computers.com.pl