Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Center for Education, Counselling and Research

CESI to organizacja feministyczna, która ma na celu wspieranie kobiet w społeczeństwie, realizację równości płci w praktyce oraz pełne wdrożenie praw i mechanizmów międzynarodowych dla ochrony praw człowieka

CESI działa aktywnie od 16 lat w Chorwacji i regionie w celu przestrzegania praw człowieka i osiągania równości płci.

Mając 5 regularnych pracowników i 10 zewnętrznych ekspertów, CESI wdraża i rozwija działania związane z poniższymi tematami: Ochrona równości płci, Ośrodek dla Przywództwa Kobiet, Zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne, Prewencja przemocy bazującej na płci, Sprawiedliwość społeczna i równe szanse, Współpraca międzynarodowa i rozwój, ponadto organizacja tworzy różnego rodzaju ekspertyzy i oświadczenia.

Zespół CESI składa się z profesjonalistów, aktywistów, badaczy i edukatorów.

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Nova cesta 4
10000 Zagreb
Croatia
T:+ 385 1 24 22 800
WWW
www.cesi.hr