Association Business Information
and Consulting Centre-Sandaski

BICC – Sandanski to organizacja pozarządowa z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze lokalnego rozwoju gospodarczego, wspierania MŚP oraz inwestowania w promocję regionu. Organizacja zrealizowała liczne projekty mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego Południowo-Zachodniej Bułgarii.

Organizacja działa na rzecz zwiększenia konkurencyjności i kompetencji lokalnych przedsiębiorstw poprzez informowanie ich o obecnej sytuacji ekonomicznej i społecznej w ramach seminariów, kursów szkoleniowych, warsztatów, okrągłych stołów, forów dyskusyjnych oraz poprzez publikację comiesięcznego biuletynu jak również innych publikacji.

Organizacja rozwija i utrzymuje portal internetowy na temat biznesu z licznymi informacjami i nowościami z regionu Południowo-Zachodniej Bułgarii. BICC – Sandanski stara się przyciągnąć inwestycje zagraniczne.

BICC-Sandanski
5 Skopie Str.
2800 Sandanski
Bulgaria
T:+359 746 32403
WWW
www.bicc-sandanski.org