Vietos savivaldos ir regioninės plėtros asociacija

Sandanski
 

Vietos savivaldos ir regioninės plėtros asociacija – tai ne pelno siekianti, visuomenės naudai dirbanti organizacija, turinti daugiau nei 7 metų darbo patirtį konsultacijų verslo klausimais, ekonominės plėtros ir informacinių technologijų srityse. Pagrindiniai organizacijos tikslai yra šie:

  1. Projektų, susijusių su savivaldos veiklos gerinimu bei regiono plėtra, įgyvendinimas;
  2. Pilietinės visuomenės plėtra ir jos dvasinių vertybių stiprinimas;
  3. Žmogaus teisių apsauga;
  4. Aplinkos apsauga;
  5. Parama socialinės integracijos ir asmeninės savirealizacijos procese;
  6. Pažangių technologijų vystymas ir palaikymas.

Siekdama įgyvendinti aukščiau išvardintus tikslus organizacija rengia informacinius leidinius apie verslumą bei žmogiškųjų resursų plėtrą, dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose, padeda vyriausybinės ir nevyriausybinėms organizacijoms spręsti su pilietine visuomene susijusias problemas, dalyvauja vietos, reiogno ir nacionalinėse programose.

 
 
 
Сдружение Местно Самоуправление
и Регионално Развитие – Сандански

50 "Kozma i Damjan" Str.
2800 Sandanski
Bulgaria
P:+359 746 31848