Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba – tai 1998 m. įkurta valstybinė institucija, kurios pagrindinė užduotis buvo prižiūrėti kaip Lietuvoje įgyvendinami Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių (1999) ir Lygių galimybių (2005) įstatymai.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tiria skundus, susijusius su diskriminacija ir seksualinių priekabiavimu, rengia ataskaitas apie šių įstatymų įgyvendinimą ir teikia rekomendacijas šalies vyriausybei bei administracijos institucijoms teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų klausimais.

Tarnyba aktyviai veikia tiek valstybiniame, tiek ir nevyriausybiniame sektoriuje Lietuvoje ir užsienyje, užtikrindama lyčių aspektu subalansuotą, tvarų visuomenės vystymąsi bei dalyvaudama nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
Tarnyba yra inicijavusi privalomą mokymo programą lyčių lygybės tema valstybės tarnautojams. Tarnyba taip pat palaiko glaudžius ryšius su Europos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

 
 
 
Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba
Seimyniskiu G. 1a
LT-09312 Vilnus
Lithuania
P:+370 5 261 2787
Interneto svetainė
www.lygybe.lt