CESI

Švietimo, konsultacijų ir mokslinių tyrimų centras

CESI – tai feministinė organizacija, visuomenėje propaguojanti moterų paaukštinimą pareigose bei lyčių lygybę bei siekianti visapusiško visų žmogaus teises ginančių įstatymų ir tarptautinių mechanizmų įgyvendinimo

Jau 16 metų CESI aktyviai siekia užtikrinti žmogaus teises ir lyčių lygybę Kroatijoje bei savo regione.

Organizacijoje pastoviai dirba 5 darbuotojai bei 10 išorinių ekspertų. Visi kartu jie rengia įvairias akcijas tokiomis temomis, kaip: lyčių lygybės užtikrinimas, moterų lyderystės centras, lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės, smurto lyties pagrindu prevencija, socialinis teisingumas ir lygios galimybės, tarptautinis bendradarbiavimas ir plėtra. Taip pat CESI darbuotojai rengia ataskaitas bei pareiškimus, o taip pat teikia konsultavimo paslaugas.

CESI komandą sudaro profesionalai, aktyvistai, tyrėjai ir švietėjai.

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Nova cesta 4
10000 Zagreb
Croatia
P:+ 385 1 24 22 800
Interneto svetainė
www.cesi.hr