Dvije su glavne ciljne grupe u ovom projektu:

  • višestruko diskriminirane žene poduzetnice
  • stručnjaci/kinje u organizacijama koje se bave strukovnim obrazovanjem, koji daju podršku ovim ženama