Aradsko zapadno sveučilište “Vasile Goldis”

 

Aradsko zapadno sveučilište “Vasile Goldis” osnovano je 1990., a zakonsku akreditaciju je steklo 2002., pod brojem 240.

Duhovni pokrovitelj sveučilišta je velika povijesna ličnost, Vasile Goldis, ideolog iza Velikog ujedinjenja, do kojeg je došlo 1. 12. 1918.

U rujnu 2007., ovo je sveučilište potpisalo bolonjsku Magna Charta Universitatum, i tako postalo dijelom Europskog područja višeg obrazovanja, te Magna Charta Observatory konferencije.

Danas je Zapadno sveučilište “Vasile Goldis” član Europskog udruženja sveučilišta, Europske federacije viših škola, te Udruženja podunavskih sveučilišta.

S više od 16000 dodiplomskih i postdiplomskih studenata i studentica, te doktorskih kandidata i kandidatkinja, te više od 25000 onih koji su već stekli diplome, ovo je sveučilište osnivač Unije privatnih sveučilišta u Rumunjskoj.

 
 
 
Universitatea De Vest "Vasile Goldis" Arad
Arad, Bdul. Revolutiei, nr. 94 -96
310130 Arad
Romania
P:+40 257/213 066
Web stranica
www.uvvg.ro