Fond za društvene inovacije

Social Innovation Fund (SIF)

Fond za društvene inovacije je nevladina udruga, osnovana 1994., koja pomaže nezaposlenim, ekonomski zakinutim osobama (dugotrajno nezaposleni, stariji, pripadnici/e manjina ili migranti/ce), kako bi promijenili život nabolje, kroz osiguravanje prilika za obrazovanje, društvenu podršku, informiranje i savjetovanje.

Fond za društvene inovacije je osnivač i koordinator neformalne koalicije litavskih nevladinih udruga za zagovaranje za ženska ljudska prava, koja okuplja više od 60 ženskih nevladinih udruga u Litvi.

Fond za društvene inovacije aktivno djeluje na javnu politiku, i provodi Zakon o jednakim mogućnostima za muškarce i žene u Litvi. Fond za društvene inovacije zagovara ženska ljudska prava na međunarodnoj razini, obzirom da je uključen u pripremanje alternativnih (nevladinih) izvješća za dvije UN-ove konvencije – CEDAW i CESCR.

Socialinių Inovacijų Fondas
Savanoriu pr.1
LT-44255 Kaunas
Lithuania
P:+370 37206575
Web stranica
www.lpf.lt