Ured pravobranitelja/ice za jednake mogućnosti

 

Ured pravobranitelja/ice za jednake mogućnosti državna je institucija, osnovana 1998., kako bi nadzirala primjenu zakone o jednakim mogućnostima za žene i muškarce (1999.) i jednakom postupanju (2005.) Republike Litve.

Pravobranitelj/ica za jednake mogućnosti istražuje pritužbe vezane za diskriminaciju i seksualno uznemiravanje, izvještava o primjeni ovog zakona, i državnim tijelima i administrativnim institucijama šalje preporuke za reviziju pravnih akata i prioriteta u politici provođenja jednakih prava.

Ured je vrlo aktivan u javnosti i nevladinim sektorima u Litvi i u inozemstvu, I tako osigurava rodno uravnotežen, održiv razvoj društva i sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima. Ured je inicirao obvezni program edukacije za državne službenike o pitanjima rodne jednakosti. Ured održava bliske kontakte s Europskim institutom za pravobraniteljstvo.

 
 
 
Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba
Seimyniskiu G. 1a
LT-09312 Vilnus
Lithuania
P:+370 5 261 2787
Web stranica
www.lygybe.lt