Okružje koje bi podržavalo inovativno poduzetništvo diskriminiranih žena bilo je teško pronaći čak i prije sadašnje krize.

Sad, kad je financijska kriza u punom zamahu na većem dijelu kontinenta, podršku i edukaciju koji bi poboljšali izglede ovih žena je još teže pronaći.

Cilj projekta je prenijeti i prilagoditi inovativni program podrške – program radionica Različitost u poslovanju - razvijen u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ovaj će program omogućiti višestruko diskriminiranim ženama da steknu vrijedne meke vještine i kompetencije koje će im biti od koristi pri pokretanju vlastitog posla.
Pilot radionice sa ženama će se provoditi u zemljama-partnerima (Grčka, Cipar, Rumunjska, Bugarska, Hrvatska, Poljska i Litva), kako bi se testirala metodologija, koja uključuje odvojene priručnike za edukatore/ice (poslovne savjetnice i savjetnike), te za polaznice edukacije. Kreirat ćemo i on-line zajednicu, kako bi si sudionice mogle međusobno pružati podršku, koristeći Web 2.0 i društvene mreže, i tako smanjiti izolaciju i graditi vrijedan društveni kapital. Edukatori/ce će imati pristup inovativnim europskim pristupima i mogućnost da s kolegicama I kolegama širom Europe dijele svoje znanje.