image

O projektu BADGE

Savjetovanje i trening za žene poduzetnice

Okružje koje bi podržavalo inovativno poduzetništvo diskriminiranih žena bilo je teško pronaći čak i prije sadašnje krize.

Sad, kad je financijska kriza u punom zamahu na većem dijelu kontinenta, podršku i edukaciju koji bi poboljšali izglede ovih žena je još teže pronaći.

Cilj projekta je prenijeti i prilagoditi inovativni program podrške – program radionica Različitost u poslovanju - razvijen u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ovaj će program omogućiti višestruko diskriminiranim ženama da steknu vrijedne meke vještine i kompetencije koje će im biti od koristi pri pokretanju vlastitog posla.