Το έργο του Badge απευθύνεται σε 2 κύριες ομάδες- στόχους:

  • σε γυναίκες επίδοξες επιχειρηματίες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω του κοινωνικοοικονομικού τους υπόβαθρου
  • σε εξειδικευμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και επαγγελματικά κέντρα κατάρτισης που παρέχουν υποστήριξη σε γυναίκες.