Κοινωνικό Ταμείο Καινοτομίας

SIF

Το Κοινωνικό Ταμείο Καινοτομίας (SIF) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1994 για να βοηθήσει τους άνεργους και οικονομικά μειονεκτούντες (μακροχρόνια άνεργους, ηλικιωμένους, μετανάστες και άτομα διαφορετικής εθνικότητας) να επιδιώξουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους μέσω της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών, κοινωνικής υποστήριξης, παροχής πληροφοριών και συμβουλευτικής.

Το Κοινωνικό Ταμείο Καινοτομίας (SIF) είναι o ιδρυτής και συντονιστής του άτυπου Συνασπισμού των ΜΚΟ για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων των Γυναικών της Λιθουανίας, ο οποίος συνενώνει πάνω από 60 γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Το Κοινωνικό Ταμείο Καινοτομίας (SIF) δραστηριοποιείται ενεργά και επιδιώκει να επηρεάσει την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής κατά την εφαρμογή του νόμου για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Λιθουανία.
Επίσης, υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών σε διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι ασχολείται με την εκπόνηση μελετών σε εναλλακτικά θέματα σε δύο παρεμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών - CEDAW και CESCR.

Socialinių Inovacijų Fondas
Savanoriu pr.1
LT-44255 Kaunas
Lithuania
P:+370 37206575
Ιστοσελίδα
www.lpf.lt