Το Γραφείο Ίσων Ευκαιριών - Διαμεσολαβητής

 

Το Γραφείο Ίσων Ευκαιριών -Διαμεσολαβητής είναι ένα δημόσιο ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1998 για να εποπτεύει την εφαρμογή των Νόμων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών (1999) και την Ίση Μεταχείριση (2005).

Το Γραφείο Ίσων Ευκαιριών διερευνά καταγγελίες που σχετίζονται με τις διακρίσεις και τη σεξουαλική παρενόχληση, συντάσσει αναφορές σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και υποβάλλει συστάσεις στην κυβέρνηση και τη διοίκηση σχετικά με την αναθεώρηση των νομικών πράξεων και τις προτεραιότητες στην πολιτική της εφαρμογής των ίσων δικαιωμάτων.

Το Γραφείο Ίσων Ευκαιριών είναι ιδιαίτερα δραστήριο σε δημόσιους και μη κυβερνητικούς τομείς της Λιθουανίας καθώς και στο εξωτερικό προσπαθώντας να εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας. Επίσης συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση εθνικών και διεθνών προγραμμάτων.

Το Γραφείο Ίσων Ευκαιριών ήταν εμπνευστής του υποχρεωτικού προγράμματος κατάρτισης για τους κυβερνητικούς αξιωματούχους της Λιθουανίας σε θέματα ισότητας των φύλων. Το Γραφείο διατηρεί στενές επαφές με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαμεσολαβητή.

 
 
 
Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba
Seimyniskiu G. 1a
LT-09312 Vilnus
Lithuania
P:+370 5 261 2787
Ιστοσελίδα
www.lygybe.lt