ΚΜΟΠ – Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το ΚΜΟΠ είναι μια ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση με μεγάλη εμπειρία σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, ισότητας των φύλων, μετανάστευσης, απασχόλησης και επαγγελματική κατάρτισης. Ειδικότερα εξειδικεύεται στη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως γυναίκες, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένους και άτομα που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές καθώς και νέους και μακροχρόνια άνεργους.

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε συνεργασία με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Το ΚΜΟΠ προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση και εργασιακή ένταξη των ευπαθών ομάδων παρέχοντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ολοκληρωμένης υποστήριξης. Κύριοι τομείς εξειδίκευσης του ΚΜΟΠ είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και η ψυχική υγεία.

Το ΚΜΟΠ απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και διαθέτει πολλά χρόνια πρακτικής εμπειρίας σε θέματα ψυχικής υγείας. Επιπλέον, από το 2004 το ΚΜΟΠ λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας στο κέντρο της Αθήνας για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και 3 Οικοτροφεία για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση.

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
75 Skoufa Str.
10680 Athens
Greece
P: +30 210 3639758
Ιστοσελίδα
www.kmop.gr