Κέντρο Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής και Έρευνας

Center for Education, Counselling and Research

To CESI είναι μια φεμινιστική οργάνωση που στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην Κροατίας καθώ και στην πλήρη εφαρμογή όλων των νόμων και διεθνών μηχανισμών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το CESI δραστηριοποιείταιενεργά εδώ και 16 χρόνια στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην Κροατία και την ευρύτερη περιοχή.

Με τακτικό προσωπικό 5 έως 10 εξωτερικών εμπειρογνωμόνων το CESI υλοποιεί προγραμμάτα όπως: η υποστήριξη της ισότητας των φύλων, το Κέντρο για τη σεξουαλική υγεία και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, η πρόληψη της βίας με βάση το φύλο, η Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη. επίσης, το CESI εκπονεί μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Η ομάδα του CESI αποτελείται από επαγγελματίες, ακτιβιστές, ερευνητές και εκπαιδευτικούς.

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Nova cesta 4
10000 Zagreb
Croatia
P:+ 385 1 24 22 800
Ιστοσελίδα
www.cesi.hr