Κέντρο Προώθησης της Έρευνας
και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology

To CARDET είναι ένα ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο που έχει ως έδρα την Κύπρο και συνεργάτες σε διάφορες χώρες. Κύριος στόχος του κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στο χώρο της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, κυρίως μέσα από πρακτικές βασισμένες σε τεκμηριωμένη έρευνα.

Η ομάδα του κέντρου αγωνίζεται να προσφέρει υψηλές ποιοτικά ερευνητικές δυνατότητες και ευκαιρίες εκπαίδευσης προς όφελος της κοινωνίας. Το CARDET έχει συνεργαστεί με εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπουργεία και μεγάλες εταιρείες στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ομάδα του CARDET έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 100 έργα σε πάνω από 20 χώρες, πολλά εκ των οποίων συγχρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, τη Microsoft, το διακυβερνητικό οργανισμό Commonwealth of Learning, τον οργανισμό UNDP (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ηνωμένων Ενθών) και διάφορα Υπουργεία.

Το CARDET αποτελείται από μια ομάδα 25 ατόμων (πλήρους και μερικής απασχόλησης). Διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001: 2000 για την ποιότητα στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη. Στον οργανισμό μας εργάζονται μερικά από τα πιο λαμπρά μυαλά από όλο τον κόσμο που διαθέτουν σημαντική εμπειρία και συνθέτουν μια πολύ ενεργητική και ενθουσιώδη επιχειρησιακή ομάδα. Την ομάδα μας συνθέτουν εμπειρογνώμονες με διεθνή εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των έργων.

Τα άτομα αυτά έχουν συντελέσει αξιωματούχοι, μέλη διοικητικών συμβουλίων και ενεργά μέλη σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών και επιστημονικών οργανώσεων όπως στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στην UNESCO, στο Αμερικανικό Σύνδεσμο Εκπαιδευτικής Έρευνας (American Education Research Association), στο Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Πολυμέσων (οργανισμό της UNESCO), στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (European Distance Education Network), και στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για την Έρευνα στη Μάθηση και τη Διδασκαλία (European Association for Research in Learning and Instruction).

Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Metochiou 66, Egkomi
2407 Nicosia
Cyprus
P:+357 22795128
Ιστοσελίδα
www.cardet.org