Σύνδεσμος Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

BICC Sandanski

Η BICC – Sandanski είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης μέσω της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της προώθηση των επενδύσεων στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, ο οργανισμός έχει υλοποιήσει πολυάριθμα προγράμματα με στόχο την υποστήριξη της οικονομικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης της vοτιοδυτικής Βουλγαρίας.

Στόχος του οργανισμού είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της ενημέρωσής τους σχετικά με την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Ειδικότερα διοργανώνει σεμιναρία, προγράμματα κατάρτισης, θεματικα εργαστήρια, συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης, φόρουμ συζητήσεων, καθώς δημοσιεύει μηνιαίο έντυπο και ηλεκτρονικο ενημερωτικό δελτίοο, και λοιπές περιοδικές εκδόσεις.

Ο οργανισμός έχει αναπτύξει και λειτουργεί ένα επιχειρηματικό και επενδυτικό portal στο διαδίκτυο με διάφορες επιχειρηματικές πληροφορίες και ειδήσεις που αφορούν την περιοχή της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας. Τέλος στους στόχους του οργανισμού συγκαταλέγεται και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

BICC-Sandanski
5 Skopie Str.
2800 Sandanski
Bulgaria
P:+359 746 32403
Ιστοσελίδα
www.bicc-sandanski.org