Εταίροι

Το εταιρικό σχήμα διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στην κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη:

  • ανέργων καθώς και ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού (Ηνωμένο Βασίλειο, Λιθουανία),
  • γυναικών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω του κοινωνικοοικονομικού τους υπόβαθρου (Ελλάδα, Κροατία),
  • -μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων υπό ίδρυση-business start-ups (Ρουμανία, Βουλγαρία)
  • και στην παροχή ολοκληρωμένης διδασκαλίας (Κύπρος, Πολωνία).

Η EXODUS (Ελλάδα) διαθέτει τεχνική εμπειρία στην κοινωνική δικτύωση και ηλεκτρονική μάθηση. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτύξει την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και την διαδικτυακή κοινότητα του έργου.

Το σύνολο των εταίρων διαθέτει άριστες σχέσεις με φορείς και κοινωνικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται σε θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας και πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Για παράδειγμα, ο εταίρος από την Πολωνία εκπροσωπείται στο Τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και στο Δίκτυο για την Πληροφορική και την Επικοινωνία, ο εταίρος της Βουλγαρίας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικότητας, ο εταίρος από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνδέσεις με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, τη Μηχανική, και την Τεχνολογία, ο εταίρος της Λιθουανίας ανήκει στο συνασπισμό των ΜΚΟ της Λιθουανίας για την Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Γυναικών.

 

 

Danmar Computers

Πολωνία

Family and Childcare Centre

Ελλάδα

Inova Consultancy Ltd

Ηνωμένο Βασίλειο
 

 

EXUS S.A.

Ελλάδα

CARDET

Κύπρος
BICC-Sandanski Logo

BICC-Sandanski

Βουλγαρία
 

 

CESI

Κροατία
image

CNIPMMR-ARAD

Ρουμανία

Social Innovation Fund

Λιθουανία
 

 

Associated Partners

UVVG

Ρουμανία
image

LSGRD - Sandanski

Βουλγαρία

LGKT

Λιθουανία