Στη σημερινή δυσμενή οικονομική κατάσταση κρίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ενός τομέα που παραδοσιακά υπο-εκπροσωπείται από γυναίκες.

Το BADGE στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των επιχειρηματικών ικανοτήτων των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με στόχο να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το έργο βασίζεται σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα υποστήριξης, το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε ως εργαλείο συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας και το οποίο προσαρμόστηκε ώστε να παρέχει μια σειρά υπηρεσιών σε γυναίκες επίδοξες επιχειρηματίες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν Πιλοτικά Θεματικά Εργαστήρια στη χώρα κάθε εταίρου, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Πολωνία, Λιθουανία και Αγγλία τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των γυναικών της ομάδας στόχου του προγράμματος. Επίσης θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή κοινωνική πλατφόρμα και θα αξιοποιηθούν τα κοινωνικά δίκτυα με στόχο τη μείωση της απομόνωσης και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών.