2-ро Прессъобщение – Международна конференция и закриване на проект BADGE

KMOP център би искал да обяви приключването на 24-месечния проект “BADGE: Бизнес съвети и обучения на жени предприемачи”. Общата цел на проект BADGE беше да се даде възможност на жените, поставени в двойно неравностойно положение (т.е. от една страна, че са жени, и от друга срещащи други затруднения, като това че са самотни родители, на възраст над 45г., имигранти или членове на етническите малцинства и т.н.), да развиват предприемаческа дейност, чрез развитие на социални умения, като самоанализ, комуникация, лидерство и т.н.

Прочети още...

Самостоятелната заетост - Пример от практиката

Да си самостоятелно заето лице може да донесе голямо удовлетворение и хора, които тръгват по този път са пример за това как решението за постигането на независимост е подобрило живота им.

Прочети още...

Проведе се Втората пилотна серия от обучителни семинари в България

Втората пилотна серия от обучителни семинари в БЪлгария се проведе през месец април 2015 година. Двете срещи се състояха на 21.04.2015г. и 24.04.2015г. в Бизнес инкубатор към Община Струмяни. Община Струмяни е малка община от селски тип, разположена в Югозападна България. В обученията участваха 18 жени на различна възраст, всички от селски район.

Темата на първото обучение беше «Как да повишим вярата и доверито в себе си за започване на собствен бизнес?», а на второто – «Как да управляваме прехода от наето към самонаето лице?».

По време на срещите бяха обсъдени техники за определяне на цели и повишаване на доверието в себе си, идентифициране на преносими силни страни и постижения по отношение на започване на бизнес, предимствата и недостатъците на работа за друг и работата за себе си, необходимите умения за ръководене на собствен бизнес, управление на конфликти, както и други фактори и условия за управление на бизнеса.

Скоро ще започне и Втората пилотна серия от семинари

Проект BADGE навлезе в своята последна четвърт и партньорите работят по последните детайли, свързани със стартиране на вторита пилотна серия от семинари. Както и по време на първат пилотна серия, участниците ще бъдат набрани във всяка държава от целевата група на жени поставени в двойно неравностойно положение.

Те ще имат възможност да участват в един или два от семинарите, избрани от партньора и да предоставят на организаторите обратна информация за напредъка им обучителния подход „Многообразието в бизнес семинарите”.