Западен Университет “Vasile Goldis”

Арад
 

Университетът е основан през 1990 г. и акредитиран през 2002 със Закон №. 240.

Неговият духовен покровител е историческата личност Vasile Goldis, идеолог на великия съюз от 1 декември 1918.

Западен Университет “Vasile Goldis” – Арад подписа Magna Charta Universitatum в Болоня, като по този начин стана част от европейското пространство за висше образование - ЕПВО и на конференцията на Magna Charta Observatory.

Днес университетът е член на Европейската университетска асоциация – E.U.A., Европейската федерация на висшите училища – F.E.D.E. и дунавската университетска асоциация.

С повече от 16 000 студенти, кандидат - магистри и докторанти, както и над 25 000 завършили възпитаници, университетът е един от основателите на Съюза на частните университети Румъния.

 
 
 
Universitatea De Vest "Vasile Goldis" Arad
Arad, Bdul. Revolutiei, nr. 94 -96
310130 Arad
Romania
P:+40 257/213 066
Интернет страница
www.uvvg.ro