Фонд за социални иновации

SIF

SIF е неправителствена организация, създадена през 1994 г. с цел подпомагане на безработни и социално слаби хора (дългосрочно безработни, пенсионери и хора с етнически / имигрантски произход), за постигане на положителни промени в живота им чрез предоставяне на образователни възможности, социална подкрепа, информация и съвети.

SIF е основател и координатор на неформалната Литовска коалиция на НПО за защита на правата на жените, която обединява над 60 женски неправителствени организации в Литва.

SIF е активно ангажирана в оказване на влияние върху държавната политика при прилагането на Закона за равните възможности на мъжете и жените в Литва. SIF защитава правата на жените на международно ниво, като участва в написването на алтернативни отчети за две конвенции на ООН - CEDAW и CESCR.

Socialinių Inovacijų Fondas
Savanoriu pr.1
LT-44255 Kaunas
Lithuania
P:+370 37206575
Интернет страница
www.lpf.lt