KMOP - Център за семейна и детска грижа

KMOP е водеща гръцка неправителствена организация със солиден опит в социалното приобщаване, равенството между половете, имигранти, пригодността за заетост, ПОО и гражданско участие, с фокус върху уязвимите социални групи като жени, имигранти, семейства с един родител, възрастни и психично болни лица, както и младежи и дългосрочно безработни.

От създаването си, KMOP разработи и реализира множество успешни мащабни национални и европейски проекти. KMOP предоставя цялостна подкрепа и курсове за професионално обучение, насърчаване на социалното и трудово включване на групите в неравностойно положение. Една от областите, в които KMOP има специфичен опит е професионалното образование и обучение, както и психичното здраве.

За KMOP работят близо 80 специалисти, повечето от които имат степени на образование и няколко години практически опит. Освен това, от 2004 г. насам KMOP ръководи Дневен Център в Атина, за лица с леки до умерени умствени проблеми и 3 Къщи за хора с тежки умствени заболявания.

KMOP
75 Skoufa Str.
10680 Athens
Greece
P: +30 210 3639758
Интернет страница
www.kmop.gr