Inova Consultancy Ltd

Inova Consultancy е малка фирма създадена от жени, която е специализирана в предоставянето на консултантски услуги и работа по проекти в областта на равенството между половете и нетрадиционни области и предприемачеството. Inova има опит в организирането на семинари, курсове за обучение и програми за менторство, насочени към жените, които започват или развиват бизнес.

Inova също така е разработила семинари за личностно развитие / развитие на умения, както и разработва иновативната методика Mentoring Circles (Менторски кръг) за жените предприемачи във Великобритания, съчетаващ обучение с наставничество (менторство) и коучинг.

Inova сътрудничи с голяма мрежа от лица и организации, ангажирани с увеличаване броя на жените в по-слабо представени области и професии ( например самостоятелна заетост) в цяла Европа и има богат опит в работата по международни проекти, и знания относно изискванията за разпространение, интегриране и оценка.

Inova Consultancy Ltd
Suite 5, Leecroft House
58 - 64 Campo Lane
S1 2EG
Sheffield
United Kingdom
P:+44 114 27 99 091
Интернет страници
www.inovaconsult.com
www.inovacircles.org.uk