Danmar Computers

Danmar Computers е организация, предоставяща професионално обучение в областта на информационните технологии и разработване и предоставяне на услуги за електронно обучение от 2000 година.

Тя се занимава с: обучения, разработване на програми и материали за обучение, консултиране, проектиране на уеб страници и системи за електронно обучение.

Danmar има опит с програмите на ЕС. Всички дейности на фирмата се основават на система на сътрудничество с местни и чуждестранни обучителни и консултантски институции, университети, училища, както и компании от частния сектор.

Те предоставят обучение и подкрепа за хора в риск, включително безработни и жени.

Техническия екип на Danmar Computers има богат опит в разработването на модерни уеб-базирани приложения за използване в областта на образованието, включително интеграция с web 2.0 и мултимедийни технологии.

Мисията на компанията е насърчаване на образованието през целия живот и осигуряване на равни възможности за достъп до образование за всички с използването на модерни технологии и иновативни методологии за обучение.

Danmar Computers Małgorzata Mikłosz
Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Poland
P: +48 17 8536672
Интернет страница
danmar-computers.com.pl