Център за образование, консултиране и изследвания

CESI е феминистка организация, която се бори за напредък на жените в нашето общество и реализиране на равенството между половете, както и за пълното прилагане на всички закони и международните механизми за защита на човешките права.

CESI работи активно в продължение на 16 години в Хърватия и в региона за развитието на правата на човека и постигането на равенство между половете.

С редовен персонал от 5 експерти и 10 външни експерти CESI развива действия по основните програми: Подкрепа за равенство между половете, Център за женско лидерство, Сексуално и репродуктивно здраве и права, Превенция на насилието, основано на пола, Социална справедливост и равни възможности , Международно сътрудничество и развитие, както и чрез разработване и предоставяне на становища и декларации, както и експертиза и услуги.

Екипът на CESI се състои от професионалисти, активисти, изследователи и преподаватели.

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Nova cesta 4
10000 Zagreb
Croatia
P:+ 385 1 24 22 800
Интернет страница
www.cesi.hr