Център за развитие на научноизследователска и развойна дейност в образователните технологии

CARDET

CARDET е независима, нестопанска, неправителствена организация за научни изследвания и развитие със седалище в Кипър с партньори от целия свят. CARDET се превръща в една от водещите институции в региона на Средиземно море за научноизследователска и развойна дейност в областта на професионалното обучение, образованието, предприемачеството, иновациите, информационните и комуникационни технологии, както и социална справедливост.

Екипът на CARDET се стреми да предложи високо качество на научните изследвания и развитие и образователни възможности в полза на обществото. CARDET е работил заедно с образователни институции, министерства, както и корпорации в Азия, Европа и САЩ. Екипът на CARDET e приключил успешно повече от 100 проекта в над 20 страни, някои от които бяха подпомогнати от Европейската комисия, Министерството на образованието на САЩ, Microsoft, COL, ПРООН и няколко министерства.

Cardet разполага с екип от 25 служители. CARDET има сертификат за качество в обучението, научните изследвания и развитие ISO 9001:2000. Нашата организация обединява някои от най-добрите и най-опитните умове от цял свят с високо енергичен и отдаден оперативен екип. Нашият екип се състои от световни експерти, които имат международен опит в областта на проектирането и изпълнението на проекти.

Тези хора са допринесли за широка гама от професионални и научни организации като управители, членове на управителния съвет, както и активни участници в различни дейности; такива организации, които имат членове на екипа на Cardet сред техните най-уважавани сътрудници включват: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), ЮНЕСКО, Американска асоциация за изследвания и образование, Международния съвет за образователни медии (организация свързана с ЮНЕСКО), Европейската мрежа за образование от разстояние, и Европейска асоциация за изследвания в областта на обучението.

CARDET
Metochiou 66, Egkomi
2407 Nicosia
Cyprus
P:+357 22795128
Интернет страница
www.cardet.org