Сдружение "Бизнес Информационен и Консултантски Център"

Сандански

БИКЦ - Сандански е неправителствена организация с над 15-годишен опит в областта на местното икономическо развитие, подкрепа на малките и средни предприятия и насърчаване на инвестициите в региона. През годините на своето съществуване организацията е реализирала редица проекти, насочени към подпомагане на икономическото, културно и образователно развитие на Югозападния регион на България.

Организацията работи за повишаване на конкурентоспособността и компетентността на местните фирми, като ги информира за текущите икономически и социални теми чрез провеждане на семинари, обучителни курсове, кръгли маси, дискусионни форуми, както и чрез публикуване на месечен електронен бюлетин, както и други периодични издания

Организацията разработва и поддържа интернет портал за бизнес и инвестиции, предоставящ различна информация и новини от региона на Югозападна България. БИКЦ - Сандански активно работи за насърчаване на чуждестранни инвестиции в региона.

BICC-Sandanski
5 Skopie Str.
2800 Sandanski
Bulgaria
P:+359 746 32403
Интернет страница
www.bicc-sandanski.org