Партньори

Консорциумът има опит в обучение на групи в риск от социална и трудова изолация, включително и работа с безработни (UK, LT), жени в неравностойно положение (GR, HR), подкрепа за МСП и стартиращи фирми (RO, BG) и интегрирано обучение (CY, PL). EXODUS (Гърция) има технически опит в социалните мрежи и електронно обучение и ще разработи платформата за електронно обучение и онлайн социална група. Партньорите имат отлични връзки със заинтересованите страни и мрежи, свързани с женското предприемачеството и теми за достъпа до пазара на труда.

Например, полският Партньор е член на местната търговско-промишлена камара и клъстер за информационни технологии; Българския партнор – БИКЦ-Сандански е член на Enterprise Europe Network; Английксият партньор е свързан със WiTEC - Европейска асоциация за жените в науката, инженерството и технологиите; Литовската организация партьор принадлежи към Коалицията на Литовски НПО за застъпничество за правата на жените.

 

 

Danmar Computers

Полша

KMOP

Гърция

Inova Consultancy Ltd

Великобритания
 

 

EXUS S.A.

Гърция

CARDET

Кипър
BICC-Sandanski Logo

BICC-Sandanski

България
 

 

CESI

Хърватия
image

CNIPMMR-ARAD

Румъния

Social Innovation Fund

Литва
 

 

Подкрепящи Партньори

UVVG

Румъния
image

LSGRD - Sandanski

България

LGKT

Литва