Дори и преди настоящата криза в Европа, създаването на благоприятна среда за иновативен бизнес от предприемчиви жени в неравностойно положение беше трудно. Поради финансовата криза, която засяга по-голямата част от континента, възможностите за подкрепа и обучение, които подобряват перспективите за реализация са още по-малко и рядко срещани.

Проект BADGE има за цел да адаптира иновативната програма за подкрепа на бизнеса „Многообразието в Бизнес Семинарите” - разработена във Великобритания, която да даде възможност на предприемчиви жени в неравностойно положение да придобият ценни умения и компетенции за започване на собствен бизнес.

Пилотните семинари с жени, ще бъдат стартирани в страните-партньори Гърция (GR), Кипър (CY), Румъния (RO), България (BG), Хърватия (HR), Полша (PL), и Литва (LT) за тестване на методологията, която включва наръчници за обучители (бизнес консултанти) и обучавани. Ще бъде създадена онлайн социална платформа, която да продължи подхода за партньорска подкрепа, като се използват Web 2.0 и социалните медии, за да се намали изолацията и да се изгради ценен социален капитал за целевата група. Обучители по ПОО ще имат достъп до иновационни европейски подходи и възможност да споделят знанията си с колеги от Европа.