image

За проекта BADGE

Бизнес съвети и обучения за жени предприемачи

Дори и още преди настоящата криза в Европа, създаването на благоприятна среда за иновативен бизнес от предприемчиви жени в неравностойно положение беше трудно.

Поради финансовата криза, която засяга по-голямата част от континента, възможностите за подкрепа и обучение, които подобряват перспективите за реализация са още по-малко и рядко срещани.

Проект BADGE има за цел да адаптира иновативната програма за подкрепа на бизнеса „Многообразието в Бизнес Семинарите” - разработена във Великобритания, която да даде възможност на предприемчиви жени в неравностойно положение да придобият ценни умения и компетенции за започване на собствен бизнес.